Subscribe to our newsletter

Get exclusive content about Bukowski's fantastic anniversary year, our auctions, exhibitions and special events.

263
955597
Carl Fredrik Reuterswärd
(1934-2016)
Carl fredrik reuterswärd, "pmcgtt - michelangelo+leonardo on red bg".
Carl fredrik reuterswärd, "pmcgtt - michelangelo+leonardo on red bg".
Carl fredrik reuterswärd, "pmcgtt - michelangelo+leonardo on red bg".

"PMCGTT - Michelangelo+Leonardo on red BG"

Signed Reuterswärd and dated 1982 on verso. Canvas 116 x 89 cm.

Droit de suite: Yes
Estimate: 

100 000 - 125 000 SEK

10 235 - 12 794 EUR

Hammer price: 
70 000 SEK
Provenance

Galerie Bel'Art, Stockholm.
Private collection, Stockholm.

Exhibitions

Koplin Gallery, Los Angeles, "Caviart: the ultimate selection from the Pratt-Muller empire", March - April 1983.

Related content

"CFR arbetade med många alias ända till hjärnblödningen 1989, då han slutligen blev sig själv och ingen annan. En av höjdpunkterna i detta internationella maskspel var då han byggde upp konsthandlaren Arnold Forel Pratt-Müllers fiktiva imperium, mannen vars innovation var att lyfta konstnärers töjbara signaturer från själva konstverket och sälja dem separat, ju större desto dyrbarare. CFR genomförde en rad anmärkningsvärda projekt med denne Pratt Müller på konstscener världen över. Ett av de mest anmärkningsvärda var den stora utställningen Caviart, som bland annat visades på Otis Art Institute 1983. Den glassiga katalogen, ”Caviart The Ultimate Selection from the Pratt-Muller Empire”, är ironiskt prydd med högar av sedlar och mynt[...]
CFRs lek med roller, denna kritik av konsthandeln och detta granskande av konstens kärna är en parallell till vännen Marcel Duchamps verk. Detta underströks också med adekvata ordvitsar av Caviart-katalogens essäist, Dore Asthon, den namnkunniga amerikanska kritikern och konstprofessorn på Cooper Union: ”Somewhere in all of these conondrum there is a line, surprisingly a straight line, leading always to the Pascal-like universe whose center is everywhere and circumference nowhere. Or whose circumference everywhere and center nowhere. Like Duchamp, his standard stoppage is an oeuvre dard..” [...]

Thomas Millroth

Purchasing info
Contact specialist
Amanda Wahrgren
Stockholm
Amanda Wahrgren
Specialist Modern Art, Prints (On parental leave)
+46 (0)702 53 14 89