No connection to server
106
1308067

Denise Grünstein

(Sweden, Born 1950)
Denise grünstein, "looking at the overlooked", 2015.
Denise grünstein, "looking at the overlooked", 2015.
Denise grünstein, "looking at the overlooked", 2015.

"Looking at the Overlooked", 2015.

From the series "1866". Signed Denise Grünstein and numbered AP 3/3. Total edition of 12 + 3 AP. C-print mounted to aluminum and framed, image 44 x 55.5 cm.

Droit de suite: Yes
Estimate: 

30 000 - 40 000 SEK

2 924 - 3 899 EUR

Hammer price: 
50 000 SEK
Exhibitions

Another example exhibited at Nationalmuseum/Konstakademien, Stockholm, "1866", 19 February – 3 May 2015.

Related content

"När Nationalmuseums museibyggnad var tömd på såväl konst som kontorsinredning inför renoveringen, fick Denise Grünstein i början av 2014 möjlighet att göra ett konstprojekt i det tomma huset. Det blev bildsviten 1866 som syftar på museets invigningsår. Men bilderna går egentligen inte att fixera i tiden, det går inte med bestämdhet att säga om de hör till historien, nuet eller framtiden. Som konstnär spelar Denise Grünstein medvetet på dessa tvetydigheter och låter betraktarna färdas mellan två poler, som aldrig går att nå och som är varandras motsatser – det förgångna och framtiden. I 1866 återkommer hon till olika teman som hon tidigare arbetat med där de tomma museirummen får fungera som fond till hennes bildvärld."

Nationalmuseum

Auction info
Purchasing info
For condition report contact specialist
Karin Aringer
Stockholm
Karin Aringer
Specialist Photography, Contemporary Art
+46 (0)702 63 70 57