6
382546
Axel Nilsson
(1889-1981)

"Landskap vid adriatiska havet" (Landscape by the adriatic sea)

Signed Axel Nilsson and dated 1922. Panel 43 x 64 cm.

Droit de suite: Yes
Estimate: 

40 000 - 60 000 SEK

4 756 - 7 134 EUR

Hammer price: 
30 000 SEK
Provenance

Beijers Auktioner, Stockholm, auction 41, Modern spring auction, 21-23 May 1990, cat No. 486.

Literature

Axel Elvin, "Axel Nilsson", 1970, mentioned page 82, illustrated page 71.
Thomas Millroth, "Konst på Astra", 1997, illustrated full page, p 25.

Related content

Vid början av 1920-talet ingick Axel Nilsson i konstnärskolonin som hade bildats på Smedsudden i Stockholm där han under åren 1920-22 bodde i den idylliskt belägna Sjövillan intill Riddarfjärden. Axel som ännu inte hade varit utomlands längtade efter nya miljöer och de uppmuntrande reseskildringarna från Europa som Hilding Linnqvist sände honom stärkte ytterligare hans rastlöshet.

För att finansiera sin resa tecknande Axel ett kontrakt med Gösta Olsson på Svensk-Franska Konstgalleriet, uppgörelsen innebar att i utbyte mot ett fullt år av Axel Nilssons produktion under vilket han förband sig att leverera minst 15 målningar skulle Gösta Olsson betala 12.000 lire. I mars 1922 lämnar så Axel Nilsson Stockholm tillsammans med sin nära vän Fritiof Schüldt för att resa söderut mot Italien.

Auktionens målning "Landskap vid Adriatiska havet" är utförd under denna resa och man kan i den redan skönja den nya lyskraft som hans konst fick under utlandsvistelsen, samtidigt som impulsiviteten från hans tid vid Smedsudden fortfarande är närvarande.

Purchasing info