No connection to server
Art Swedish Old Masters
1313348

Axel Kulle

(Sweden, 1846-1908)
Axel kulle, pencil drawing, signed axel kulle and dated 1885.
Axel kulle, pencil drawing, signed axel kulle and dated 1885.
Axel kulle, pencil drawing, signed axel kulle and dated 1885.
Axel kulle, pencil drawing, signed axel kulle and dated 1885.

Axel Kulle, pencil drawing, signed Axel Kulle and dated 1885.

I. 23.5 x 29 cm.

Not examined out of the frame.

Droit de suite: No
Location: Västberga Allé 3, 126 30 Hägersten - L113
Provenance

Arkitekt Björn Folke Hedvall (1889-1982) och hans hustru Elna Hedvall 1893–1981), née Kulle, Hallingsbacken 5, Ålsten

Literature

Konst i svenska hem, vol. II, 1943, n:o 10, samling 938: "Arkitekt och Fru Björn F. och Elna Hedvall, Hallingsbacken 5, Ålsten” (Elna Hedvall var född Kulle och således släkt med konstnären. Sammanlagt ägde dom 12 oljemålningar av Axel Kulle samt teckningar av samme konstnär)

Jmf. Litteratur:
Nornan Svensk kalender, 1887, s. 153, målningen illustrerad
Ord och Bild, 21:a årgången, 1912, målningen illustrerad s. 515

Related content

Relaterad till Kulles kända målning ”Killespelare" i Akademiska Föreningen, Lund utställd i Berlin 1887 (fig. 1). I en revy av utställningen skrevs om målningen:

”Der [i Berlin] sågs även Axel Kulle i Nornan avbildade ”Killespelare”, en redan förut i Stockholm populär tafla, även den med skånskt motiv. Kulle är skåning och känner sitt folk. Präktiga typer hade han också fått fatt uti denna gång, ett dråpligt par dessa båda högra spelarna, den unge kustbo-eleganten med cigarr och i skinntröja och den rufvande ”jordaträlen” med sin nedböjda nacke och sin humoristiska uppsyn, som bildar en oemotståndlig förening af slöhet och illmarighet.”

”Killespelare” följer en månghundraårig tradition att avbilda kortspelare, från Caravaggio via Chardin. Kulles direkta förebild torde varit Ernest Meisonnier (1815-1891) vars många versioner på liknande ämnen han hade möjlighet att se i Paris.

Kille var ett penningspel med en speciell kortlek anpassad till detta bestående av 42 kort. Det finns ingen färg i kille men två kort av varje valör. Valörerna är i rangordning från högsta till lägsta. Kortspelet förändrades något på sin vandring genom Europa och omnämndes i Sverige som campio första gången 1741 i ett domstolsprotokoll. Campio var en förvrängning av cambio, vilket var det namn som började användas i Sverige. Namnet Kille är dokumenterat första gången 1833 och var det allmänt använda från 1850-talet. Kille är förmodligen en slangartad förvrängning av Harlekin som var det högst rankade kortet. Killespelet har satt avtryck i det svenska språket. Till exempel kommer uttrycken Svinhugg går igen, om en elakhet som slår tillbaka på utföraren, och gå värdshus förbi, om en chans som gått förlorad, från spelet Byteskille. Killespelet har också letat sig in i den svenska litteraturen. Carl Michael Bellmans Fredmans Testamente nummer 181, Kambiospelet, handlar om en spelares förtvivlan under ett parti Kille och Falstaff fakir (Axel Wallengren) rimmade i ABC för bokstaven P: ”Proletären gärna ville dricka punsch och spela kille”
Kulle företrädde, likt sin äldre bror Jakob, det novellistiska folklivsmåleriet med motiv främst från den skånska allmogens liv. Från Düsseldorf hemsände han bl. a. ”Kyrkoråd i Skåne, 1877, vilken inköptes av Nationalmuseum och under någon tid tillhörde de populäraste tavlorna i museets svenska avdelning. 1880 reste Kulle till Paris där han tog intryck av det franska friluftsmåleriet. Han fortsatte dock att måla genrebilder bland dessa ”Killespelare”.

Purchasing info
Contact
Johan Jinnerot
Stockholm
Johan Jinnerot
Specialist Old master paintings
+46 (0)739 400 801

Customer service
Please contact Customer Support for inquiries regarding transport, payment and other questions.

Sweden
Telephone hours: mon - fri 9 am - 5 pm
+46 8-614 08 00

Finland
Telephone hours: mon - fri 9 am - 1 pm
+358-9-668 91 10

Customer Service
What will the transport cost?

Packaging and insurance

All items sent from Bukowskis are fully insured and carefully inserted in discreet packaging to protect your unique item.

How do I book a transport?

After winning an auction, order your transport on My Pages

When will my item be delivered?

Your order will be prepared within 1-2 days after the transport is paid. You will receive a message by mail, text or phone when your item is on its way. Please note, when making payment via Klarna, that the address for home delivery must be the same as your invoicing address.

Auction closes
4 days 8 hours
Current bid
900
S
E
K
89
E
U
R
107
USD
Estimate
5 000 SEK
Accepted minimum price is not met
SEK
Place maximum bid. Your bid must be at least 950 SEK. Read more.
Bid history (4 bids)
1
May 4 4:39 PM
900 SEK
3
May 4 7:31 AM
700 SEK
2
May 4 12:51 AM
600 SEK
1
May 3 9:26 PM
500 SEK
All times are in CEST