Ingmar Bergman H022

 
337 Esinettä
122. A PAIR OF PINE BEDS,
Vasarahinta 
12 000 SEK
Lähtöhinta 
3 000 - 5 000 SEK
123. A PAIR OF PINE BEDSIDE TABLES,
Vasarahinta 
10 000 SEK
Lähtöhinta 
2 000 - 2 500 SEK
105. A PAIR OF BEDSIDE TABLES,
Vasarahinta 
340 000 SEK
Lähtöhinta 
20 000 - 30 000 SEK
103. A BRASS BED,
Vasarahinta 
37 000 SEK
Lähtöhinta 
500 - 800 SEK
104. A BED-SPREAD,
Vasarahinta 
26 000 SEK
Lähtöhinta 
400 - 500 SEK
176. A BRASS CEILING LAMP,
Vasarahinta 
15 000 SEK
Lähtöhinta 
2 000 - 3 000 SEK
273. AN ART NOVEAU WALL PAPER,
Vasarahinta 
180 000 SEK
Lähtöhinta 
6 000 - 8 000 SEK
29. A THEATRE POSTER,
Vasarahinta 
22 000 SEK
Lähtöhinta 
800 - 1 000 SEK
274. A SET OF FOUR THEATRE MASKS,
Vasarahinta 
52 000 SEK
Lähtöhinta 
4 000 - 5 000 SEK
7. A SET WITH 22 PIECES OF TEA SERVICE,
Vasarahinta 
15 000 SEK
Lähtöhinta 
1 000 - 1 500 SEK
206. A PINE TEA TROLLEY,
Vasarahinta 
50 000 SEK
Lähtöhinta 
4 000 - 5 000 SEK
41. A TEA TROLLEY,
Vasarahinta 
12 000 SEK
Lähtöhinta 
500 - 800 SEK
80. A SET OF DICES,
Vasarahinta 
75 000 SEK
Lähtöhinta 
500 - 800 SEK
330. AN AWARD,
Vasarahinta 
5 500 SEK
Lähtöhinta 
1 200 - 1 500 SEK
329. AN AWARD,
Vasarahinta 
3 000 SEK
Lähtöhinta 
1 200 - 1 500 SEK
324. AN AWARD.
Vasarahinta 
11 500 SEK
Lähtöhinta 
6 000 - 8 000 SEK
327. AN AWARD,
Vasarahinta 
9 000 SEK
Lähtöhinta 
1 500 - 2 000 SEK
334. AN AWARD,
Vasarahinta 
9 000 SEK
Lähtöhinta 
1 000 - 1 200 SEK
280. A MEDAL.
Vasarahinta 
12 000 SEK
Lähtöhinta 
500 - 600 SEK
283. AN AWARD,
Vasarahinta 
8 500 SEK
Lähtöhinta 
500 - 600 SEK
323. AN AWARD,
Vasarahinta 
8 000 SEK
Lähtöhinta 
2 000 - 3 000 SEK
291. AN AWARD,
Vasarahinta 
26 000 SEK
Lähtöhinta 
6 000 - 8 000 SEK
302. AN AWARD,
Vasarahinta 
13 000 SEK
Lähtöhinta 
1 500 - 2 000 SEK
149. Uno Stallarholm, "Brovalv, Florens".
Vasarahinta 
20 000 SEK
Lähtöhinta 
500 - 800 SEK
75. A PEWTER VASE,
Vasarahinta 
31 000 SEK
Lähtöhinta 
6 000 - 7 000 SEK
134. A ROCOCO STYLE FOLDING SCREEN,
Vasarahinta 
52 000 SEK
Lähtöhinta 
600 - 800 SEK
125. A ROCOCO STYLE FOLDING SCREEN,
Vasarahinta 
40 000 SEK
Lähtöhinta 
3 000 - 4 000 SEK
158. A PEWTER WINE COOLER,
Vasarahinta 
42 000 SEK
Lähtöhinta 
500 - 600 SEK
9. A SET OF TEN WHITE WINE GLASSES.
Vasarahinta 
10 500 SEK
Lähtöhinta 
500 - 800 SEK
124. A PAIR OF PINE WALL LAMPS,
Vasarahinta 
13 500 SEK
Lähtöhinta 
1 200 - 1 500 SEK
65. William Hogarth, "Beer street"
Vasarahinta 
105 000 SEK
Lähtöhinta 
10 000 - 15 000 SEK
240. William Hogarth, "Marriage à la mode"
Vasarahinta 
17 000 SEK
Lähtöhinta 
1 000 - 1 500 SEK
37. William Hogarth, Efter.
Vasarahinta 
52 000 SEK
Lähtöhinta 
800 - 1 000 SEK
11. A SET OF 12 BEER GLASSES,
Vasarahinta 
15 000 SEK
Lähtöhinta 
1 000 - 1 500 SEK
49. AN ARMCHAIR WITH OTTOMAN.
Vasarahinta 
36 000 SEK
Lähtöhinta 
2 000 - 4 000 SEK
152. A PAIR OF ARMCHAIRS,
Vasarahinta 
42 000 SEK
Lähtöhinta 
3 000 - 4 000 SEK
183. A PAIR OF ARMCHAIRS,
Vasarahinta 
65 000 SEK
Lähtöhinta 
3 000 - 4 000 SEK