49
332300
Oscar Törnå
(1842-1894)
Oscar törnå, forét de fontainebleau mare-aux-fées.
Oscar törnå, forét de fontainebleau mare-aux-fées.

Forét de Fontainebleau Mare-aux-Fées

Signerad Oscar Törnå och daterad Forét de Fontainebleau. Mare-aux-Fées. Novembre 1876. Duk 65 x 92 cm.

Följerätt: Nej
Utropspris: 

20 000 - 25 000 SEK

2 323 - 2 904 EUR

Utställningar

(Möjligtvis) Salongen, Paris, 1877 (Törnå ställde ut två målningar på Salongen 1877 med motiv från Fontainebleauskogen).

Övrigt

En målning av Törnå med liknande motiv är omnämnd i Viggo Loos "Friluftsmåleriets genombrott i svensk konst 1860-1885", 1945, s. 336 (79 x 96 cm, signerad "Foret de Fontainebleau Mare-aux-Fées aout [augusti] 1876").

Mare aux Fées i Fontainbleau, med sina ansamlingar av vattendrag och sankmarker, var ett populärt utflyktsmål bland franska och utländska konstnärer verksamma i Frankrike. Redan 1848 målade Theodoré Rousseau (1812-1867) sin kända målning "Mare-aux-Fées Forét de Fontainebleau".

År 1876 har betraktats som C. F. Hills stora år. Det är också Törnås stora år. Törnå var en av de få konstnärer Hill umgicks med under sin vistelse i Frankrike. Våren 1876 lämnade bägge konstnärerna Paris för den franska landsbygden; Hill den 15 april, Törnå i maj. Hill återvände till Paris i slutet av oktober, Törnå i november. Under sommaren träffades de i Montigny sur Loing. Julafton 1876 dinerade de tillsammans på en restaurang i Paris (A. Anderberg, "Carl Hill. Hans liv och hans konst", 1951, ss. 161-2).

Hills produktion från detta år karakteriseras av en växelverkan mellan ett mer traditionellt realistiskt landskapsmåleri i Törnås anda och en helt egensinnig själslig betraktelse av naturen. Under inflytande av Hill genomgår också Törnås måleri en förändring, såväl i motivval som i komposition. Bägge konstnärerna tog också starka intryck av samtidens franska konst.

I december 1876, i en skrivelse till Konstakademien, skrev Törnå (V. Loos, "Friluftsmåleriets genombrott i svensk konst 1860-1885", 1945, s. 162): "Jag har vistats i något öfver sex månader på studieresa uteslutande tillsammans med franska landskapsmålare, och hitkom sista dagarne i November. [...] Jag har tagit fransmännen till förebild och sökt sett naturen så godt jag har kunnat, utan tanke på huru den eller den ha gjort eller gör. Ett är säkert, jag har lärt mig av fransmännen inse hvilket träget arbete det fodras för att komma någonstans".

Köpinformation
Kontakta specialist
Pedro Westerdahl
Stockholm
Pedro Westerdahl
Specialist klassisk konst 1800/1900-tal
+46 (0)8 614 08 05