97
931185
KVINNOHUVUD, troligen romerskt 100-200 e.Kr.
Kvinnohuvud, troligen romerskt 100-200 e.kr.
Kvinnohuvud, troligen romerskt 100-200 e.kr.
Kvinnohuvud, troligen romerskt 100-200 e.kr.
Kvinnohuvud, troligen romerskt 100-200 e.kr.
Kvinnohuvud, troligen romerskt 100-200 e.kr.
Kvinnohuvud, troligen romerskt 100-200 e.kr.
Kvinnohuvud, troligen romerskt 100-200 e.kr.
Kvinnohuvud, troligen romerskt 100-200 e.kr.

Vit marmor. De idealiserande dragen talar för att det föreställer en gudinna eller en personifikation. Möjligen har huvudet tillhört en relief. Höjd 26 cm utan sockel.

Skador.

Följerätt: Nej
Utropspris: 

250 000 - 300 000 SEK

25 202 - 30 242 EUR

Klubbat pris: 
200 000 SEK
Proveniens

Tidigare Sven Artur Svensson (1910-1982), chefredaktör vid Allhems förlag. Allhems bokförlagsverksamhet i Malmö inleddes 1936 och fick sin avslutning 1981. Då hade cirka 760 titlar jämte ett åttiotal nya, i många fall utökade och omarbetade, upplagor av verken utgivits. Skapare och ägare av Allhems förlag var förläggaren och skeppsredaren m.m. Einar Hansen. Som redaktör anställdes redan vid starten Sven Artur Svensson, då student i Lund och frilansande skribent i olika tidningar. Dessa båda kom att under hela förlagstiden ansvara för den långa raden av vetenskapligt högtstående och för forskningen betydelsefulla verk. Båda var också hängivna bibliofiler och byggde upp egna boksamlingar av hög klass.
Det stora pionjärarbetet vid Allhem för Artur Svensson var utgivningen av Svenskt Konstnärslexikon i fem band mellan åren 1952 och 1967. Under tillkomsten av detta verk var han såväl forskningsledare som huvudredaktör och han skrev också själv oavbrutet olika artiklar. Artur Hazelius-medaljen fick han 1977 och då främst för landskapsböckerna, i vilka det samman taget finns cirka tjugotusen illustrationer. Fyra år senare överlämnades Bukowskis Kulturpris till Artur Svensson. Motiveringen var: "För skapandet av omistliga bokverk för svensk konstvetenskap, kulturhistoria och klassisk arkeologi. Verken har präglats av hans högt ställda krav på vetenskaplig noggrannhet, överskådlighet och skicklig typografisk formgivning.”

Köpinformation
Kontakta specialist
Henrik Åberg
Stockholm
Henrik Åberg
Specialist möbler, konsthantverk
+46 (0)8 614 08 37