Important Winter Sale 605

Slutpriser

Nr.Föremål
1BYRÅ, av Christian Linning daterad 1761 (mästare i Stockholm 1744-1779), rokoko.300 000 SEK
2BYRÅ, stockholmsarbete, 1700-talets andra hälft, rokoko.40 000 SEK
3BYRÅ, av Johan Neijber, mästare i Stockholm 1768-1795, Rokoko.Återrop
4BYRÅ, tillskriven Johan Neiber (mästare i Stockholm 1768-1795), rokoko.80 000 SEK
5BYRÅ. Stockholmsarbete, 1700-talets andra hälft. Rokoko.100 000 SEK
6KUNGLIG BYRÅ, av Lars Nordin (mästare i Stockholm 1743-1773), ej signerad. Rokoko, 1760-tal.160 000 SEK
7BYRÅ, av Jean Lapie, mästare i Paris 1762, Louis XV, 1700-talets andra hälft.31 000 SEK
8BYRÅ, av Nils Petter Stenström (mästare i Stockholm 1781-1790), ej signerad. Gustaviansk.153 000 SEK
9BYRÅ, Ryssland, 1700-talets slut.480 000 SEK
10SEKRETÄR, Johan Henrik Reimers art (mästare i Stockholm 1745-1773), rokoko.Återrop
11SEKRETÄR, tillskriven Jonas Hultsten (mästare i Stockholm 1773-1794), gustaviansk.Återrop
12SKÅP, ett par, tillskrivna Gottlieb Iwersson (mästare i Stockholm 1778-1813). Sengustavianska, omkring år 1790.210 000 SEK
13SKRIVBORD, sk Bureau Mazarin, Frankrike omkring år 1700, barock, kretsen av Nicolas Sageot (1666-1731).200 000 SEK
14SKRIVBORD MED UPPSATS, svensk rokoko, 1700-talets andra hälft.Återrop
15SKRIVBORD, sk partners desk, sengustavianskt stockholmsarbete, 1700-talets slut.50 000 SEK
16MÄSTERSTYCKE AV NICLAS ENGELSTEDT, mästare i Stockholm 1800-1818, skrivbord med uppsats, sengustavianskt.48 000 SEK
17TEBORD av Georg Haupt (mästare i Stockholm 1770-1784), ej signerat, med fajansbricka från Marieberg 1775.520 000 SEK
18NATTDUKSBORD, ett par, av Georg Haupt (mästare i Stockholm 1770-1784), ej signerade, gustavianska.400 000 SEK
19MATSALSBORD, England, 1800-tal.22 000 SEK
20SALONGSBORD, Frankrike, 1700-talets mitt, Louis XV.46 000 SEK
21BORD, av Anders Lundelius 1783 (mästare i Stockholm 1778-1823), gustavianskt.38 000 SEK
22BORD, ett par, av Gottlieb Iwersson (mästare i Stockholm 1778-1813), signerade och daterade 1800. Sengustavianska.250 000 SEK
23KONSOLBORD, Italien, Régence, 1700-talets första hälft.32 000 SEK
24KONSOLBORD, gustavianskt stockholmsarbete, 1700-talets slut.80 000 SEK
25KONSOLBORD, gustavianskt stockholmsarbete, 1700-talets slut.19 000 SEK
26KONSOLBORD, gustavianskt stockholmsarbete, 1700-talets slut.Återrop
27KONSOLBORD, sengustavianskt, 1800-första hälft.24 000 SEK
28SÄNG OCH SÄNGHIMMEL, gustavianskt stockholmsarbete, 1700-talets slut.58 000 SEK
29SOFFA, Frankrike, 1700-talets mitt, rokoko.15 000 SEK
30SOFFA, stockholmarbete 1700-talets andra hälft, rokoko.22 000 SEK
31KARMSTOL, SK PRESIDENTSTOL, av hovstolmakaren Carl Magnus Sandberg (mästare i Stockholm 1759-1789), ca 1760, rokoko.50 000 SEK
32KARMSTOL, SK PRESIDENTSTOL, av Ephraim Ståhl (verksam i Stockholm 1794-1820), ej sign, sengustaviansk 1790-talets mitt.300 000 SEK
33BERGERER, 2 st, varav en av Georges Jacob (mästare i Paris 1765- 1814), Louis XV, den andra en senare kopia.85 000 SEK
34KARMSTOLAR, ett par, stockholmsarbeten, 1700-talets andra hälft, rokoko.50 000 SEK
35KARMSTOLAR, ett par, stockholmsarbeten, 1700-talets andra hälft, Rokoko.Återrop
36KARMSTOLAR, ett par, tillskrivna hovstolmakaren Carl Magnus Sandberg (mästare i Stockholm 1759-1789), rokoko.Återrop
37KARMSTOLAR, ett par, av Johan Lindgren (mästare i Stockholm 1770-1800), gustavianska.36 000 SEK
38KARMSTOLAR, ett par, av Erik Öhrmark (mästare i Stockholm 1777-1813), gustavianska.50 000 SEK
39KARMSTOLAR, ett par, gustavianska stockholmsarbeten, 1700-talets slut.22 000 SEK
40KARMSTOL, av Melchior Lundberg (mästare i Stockholm 1775-1812), gustaviansk.36 000 SEK
41KARMSTOL, Danmark, 1700-talets slut.13 000 SEK
42KARMSTOLAR , ett par, sengustavianska stockholmsarbeten, 1800-talets början.68 000 SEK
43STOLAR, ett par, Frankrike, omkring år 1700, barock.60 000 SEK
44STOLAR, 8 (5+3) st, gustavianska stockholmsarbeten, 1700-talets slut.32 000 SEK
45STOLAR, 10 st, sengustavianska stockholmsarbeten, 1700-talets slut.Återrop
46Stolar, 8 (7+1) st, gustavianska, 1700-talets slut.70 000 SEK
47STOLAR, ett par, av Johan Erik Höglander (mästare i Stockholm från 1777), gustavianska.25 000 SEK
48STOLAR, ett par, av Melchior Lundberg dä (mästare i Stockholm 1775-1812), gustavianska.14 000 SEK
49PALLAR, ett par, av Ephraim Ståhl (mästare i Stockholm 1794-1820), sengustavianska.32 000 SEK
50TABURETTER, ett par, sengustavianska stockholmsarbeten 1790-tal.17 000 SEK
51SPEGEL,av Burchardt Precht (verksam i Stockholm 1674-1738), 1700-talets början, barock.125 000 SEK
52SPEGLAR, ett par, England, 1700-talets mitt, rokoko.80 000 SEK
53SPEGEL, stockholmsarbete, 1700-talets andra hälft, rokoko.65 000 SEK
54SPEGEL, stockholmsarbete, 1700-talets mitt i Ehrhart Göbels art, rokoko.70 000 SEK
55SPEGEL, av Johan Åkerblad (mästare i Stockholm 1758-1799), tidig gustaviansk.17 000 SEK
56SPEGEL, av Johan Åkerblad (mästare i Stockholm 1758-1799), gustaviansk.11 000 SEK
57SPEGEL, av Lago Lundén 1787 (spegelmakare i Stockholm 1773-1819), gustaviansk.Återrop
58LJUSKRONA, för sju ljus, gustaviansk, 1700-talets slut.Återrop
59LJUSKRONA, för sju ljus, av Carl Henrik Brolin (1765-1832, burskap i Stockholm 1801), sengustaviansk.100 000 SEK
60LJUSKRONA, för sju ljus, sengustaviansk, omkring år 1800.30 000 SEK
61LJUSKRONA, för fem ljus, sengustaviansk, omkring år 1800.Återrop
62LJUSKRONA, för fem ljus, sengustaviansk, omkring år 1800.Återrop
63LJUSKRONA, för 13 ljus, tillskriven Carl Henrik Brolin (1765-1832, burskap i Stockholm 1801), sengustaviansk.95 000 SEK
64LJUSKRONA, för sju ljus, sengustaviansk, omkring år 1800.34 000 SEK
65APPLIQUER, för två ljus, ett par, Frankrike, 1740-tal, Louis XV.38 000 SEK
66APPLIQUER, för tre ljus, ett par, fransk empire, 1800-talets början.32 000 SEK
67APPLIQUER, för tre ljus, ett par, högklassiga arbeten från Stockholm eller St Petersburg, empire 1800-talets början.Återrop
68KANDELABRAR, för två ljus, ett par, Louis XVI, Frankrike, 1700-talets slut.30 000 SEK
69KANDELABRAR, för tre ljus, ett par, empire, 1800-talets början.65 000 SEK
70LJUSSTAKAR, ett par, Louis XVI, 1700-talets slut.Återrop
71LJUSSTAKAR, ett par, sengustavianska, 1700-talets slut.18 000 SEK
72LJUSSTAKAR, ett par, Frankrike, 1800-talets början, empire.32 000 SEK
73LJUSSTAKAR, ett par, Frankrike, 1800-talets början, empire.10 000 SEK
74LJUSSTAKAR, ett par, Frankrike, 1800-talets början, empire.11 000 SEK
75LJUSSTAKAR, ett par, empire, Frankrike, 1800-talets början.34 000 SEK
76LJUSSTAKAR, par, Frankrike 1700-talets mitt, rokoko.Återrop
77LJUSSTAKAR, par, Frankrike, 1700-talets mitt, Louis XV.Återrop
78LJUSSTAKAR, par, Frankrike, 1700-talets mitt, Louis XV.Återrop
79BORDSLAMPA, Frankrike, 1800-talets början, empire.4 000 SEK
80Golvur av William Barrow, verksam i London 1700-1736, senbarock.16 000 SEK
81GOLVUR, av Nils Berg (urmakare i Stockholm 1751-94), rokoko.36 000 SEK
82VÄGGPENDYL, Louis XV, Frankrike, 1700-talets mitt. Märkt "Caffieri fecit".90 000 SEK
83BORDSPENDYL, av Vincent Schultz (urmakare i Stockholm 1728-1764), senbarock.26 000 SEK
84BORDSPENDYL, av John Richard, London, 1700-talets mitt.Återrop
85BORDSPENDYL, Frankrike, 1800-talets slut, Louis XV-stil.Återrop
86BORDSPENDYL, fransk empire, 1800-talets början.16 000 SEK
87BORDSPENDYL, Frankrike, empire, tidigt 1800-tal.16 000 SEK
88JOHNSON, London, fickur, 39,5 (54) mm,Återrop
89SKÅL PÅ FOT, empire, 1800-talets början.34 000 SEK
90PRYDNADSURNOR, ett par, empirestil, omkring år 1900.28 000 SEK
91URNOR, ett par. Frankrike, 1800-talets början, empire.22 000 SEK
92SKRIVSTÄLL, empire, 1800-talets början.Återrop
93RAMAR, ett par, gustavianska, 1700-talets slut.34 000 SEK
94IKON/PLAKETT, sannolikt Bysantinsk, medeltid fram till 1453.44 000 SEK
95VAPENPLÅT, för riksgrevliga ätten von Tilly, daterad 1729.20 000 SEK
96RELIEFFRAGMENT, troligen romerskt 100-200-talet e.Kr.70 000 SEK
97KVINNOHUVUD, troligen romerskt 100-200 e.Kr.200 000 SEK
98Johan Niklas Byström, Johan Niklas Byström (1783‑1848), signerad och daterad "Mod af Byström 1809".15 000 SEK
98ARÅNJÄRN, med graverade vapen för Per Silfversparre (1613-71) och Magdalena von Scheiding (död före 1694), gifta 1640.Återrop
99JORD- OCH HIMMELSGLOB, ett par, av Andreas Åkerman 1766.140 000 SEK