495
1092663
Olle Baertling
(1911-1981)
Olle baertling, "dynamique parisienne"
Olle baertling, "dynamique parisienne"
Olle baertling, "dynamique parisienne"
Olle baertling, "dynamique parisienne"
Olle baertling, "dynamique parisienne"
Olle baertling, "dynamique parisienne"

"Dynamique Parisienne"

Signerad Baertling och daterad Paris avril 1953 a tergo. Duk 195 x 97 cm.

Följerätt: Ja
Utropspris: 

350 000 - 400 000 SEK

33 654 - 38 462 EUR

Klubbat pris: 
320 000 SEK
Proveniens

Skänkt till svenska Cancerfonden år 2001 och såld på auktion, arrangerad av TV4, Sverige.

Utställningar

Quadrat Bottrop Moderne Galerie, "Olle Baertling", 17 april - 23 maj 1983.

Övrigt

Olle Baertlings unika konstnärskap öppnar varje år ögonen på nya konstsamlare som finner hans "öppna form" tilltalande och suggestiv. Liksom många andra konstnärer upplevde Baertling ett motstånd, länge var han i Sverige "den ständigt omstridde bankmannen som försökte måla", trots att han till skillnad från många samtida konstnärer nådde långt utanför sitt hemlands gränser under sin livstid.

Baertlings måleri utvecklade sig från 1940-talet från det figurativa, steg för steg mot det nonfigurativa. När gränserna efter andra världskriget öppnades sökte sig Baertling, som många andra, till den nya konstens jaktmarker – Frankrike. Baertling sökte efter "formen" och fann den hos de parisiska avantgarde-gallerierna. Han blev bekant med konstnären Auguste Herbin, vars konstruktiva ideal blev avgörande för hans fortsatta utveckling. Herbin presenterade Baertling för den framsynta galleristen Denise René som tog med honom i sitt stall av konstruktivister. När Baertling väl försvurit sig åt det nonfigurativa på 1950-talet, börjar han "konstruera" tavlor. Från geometriska grundelement bygger han upp en ny bildvärld av måttförhållanden, proportioner och syntetiska, programmerade färgklanger. Allt metodiskt genomfört, den geometriska instinkten tar vid och "den öppna formen" föds. I begreppet "den öppna formen" strävade Baertling efter att avbilda rymd och rörelse genom sina geometriska former som fortsätter utanför bildens yta.

Linjer och stora färgfält i svart karaktäriserade hans tavlor, kontrasterat mot "baertlingvitt", en alldeles egen bruten vit nyans, och flera andra klara färger. Baertling föredrog artificiella färgnyanser som inte gav naturassociationer och menade att svart var en magisk färg, både lätt, glad och vacker.

Köpinformation
Kontakta specialist
Amanda Wahrgren
Stockholm
Amanda Wahrgren
Specialist modern konst, grafik (föräldrarledig)
+46 (0)702 53 14 89