434
1110942
Lena Cronqvist
(1938-)

"I Badet"

Signerad L.C. och numrerad 5/5. Utförd 1993-94. Gjutarstämpel H. Bergman. Mörkpatinerad brons. Höjd 28 cm, bredd 22 cm, djup 15 cm.

Följerätt: Ja
Utropspris: 

80 000 - 100 000 SEK

7 700 - 9 625 EUR

Klubbat pris: 
135 000 SEK
Litteratur

Leif Nylén, "Lena Cronqvist - Skulpturer 1993 - 1995", 1995, avbildad helsida sid. 71.

Övrigt

Mårten Castenfors beskriver i sin essä ”Lena Cronqvist och det absolut nödvändiga”, SAK 2003, konstnärens måleri på 1990-talet som måleriska framställningar av små figuranter. Det är unga flickor som grimaserar i en värld av växtvärk, spelad oskyldighet och barnslig grymhet. ”1990-talets flickor vänder och vrider envetet på dockor och katter: de badar, dränker, stryper och bäddar med samma sorgmodiga välbehag.”

Flickorna, med sin trotsiga och allvarliga uppsyn, tycks placerade i en vuxenlös miljö där deras till synes oskyldiga lek är laddad med dunkla undertoner. Parallellt med att flickorna blir mer och mer vanartiga i måleriet finner motiven även sin tredimensionella form i Cronqvists skulpturer av terrakotta och brons. I såväl stor som liten skala utstrålar de små gestalterna psykologisk trovärdighet, självständighet och styrka. De styr och ställer och härskar över sin egen värld må det vara en sten, en balja eller ett vatten.

Konstnär/formgivare

Lena Cronqvist är född och uppvuxen i Karlstad. Konstintresset vaknade tidigt och hennes första studier ägde rum i England, vid Bristols Konstskola. Väl hemkommen därifrån upptog hon studier vid Konstfack men hon lämnar efter en tid denna institution för att gå vidare till Konstakademin då hon sökte större utrymme för att kunna utveckla sitt måleri. Just "Måleri" i ordets mer traditionella bemärkelse handlar det om när man synar Lena Cronqvists måleri. Förvisso är hon en konstnär i den stora moderna traditionen med Edvard Munch och Francis Bacon som inspirationskällor men hennes konsthistoriska referenser är många och kärleken till "hantverket" går inte att ta miste på. Lena Cronqvist är en mycket driven "kolorist" och excellerar inte sällan i de mest osannolika färgkombinationer - få har väl lyckats måla så varmt och så kallt på samma gång som Lena Cronqvist. Hennes motivvärld ter sig för många mycket utmanande och alltför privat. Hon använder ofta sig själv som modell - gärna i vardagliga situationer som laddas med skarp psykologisk karaktär. Hennes "madonna-bilder" från 1970-talet är ett bra exempel på detta. Hon vänder också våra blickar bort från det konventionella, inte minst är hennes sätt att porträttera och avbilda flickor spännande. Hos Lena Cronqvist är flickorna fula, elaka och allmänt obehagliga - en mycket stark kontrast till hur flickor vanligtvis framställs och framställts genom konsten. Under senare år har Lena Cronqvist arbetat med att utforska åldrandet med sig själv som modell - hon är en konstnär som ständigt söker nya, mycket mänskliga teman. Hon är även en mycket skicklig skulptör och flera av hennes bronsskulpturer har sålts för ansenliga summor på auktionsmarknaden. Lena Cronqvist har även en fin grafisk produktion, av vilken den s k "Strindbergsmappen" är den mest kända. Till hennes mest kända verk hör bl a "Trolovningen" - en parafras på Jan van Eycks ikonografiskt symboltyngda målning "Arnolfinis Trolovning". Det är konstnären och maken Göran Tunström som är huvudpersonerna och symboliken är minst lika tung men bär helt andra betydelser; hos van Eyck finns en hund = trogen, den är hos Lena Cronqvist ersatt med en katt = går sin egen väg!

Läs mer
Köpinformation
Kontakta specialist
Louise Wrede
Stockholm
Louise Wrede
Specialist samtida konst
+46 (0)739 40 08 19