166A
1158728
ALBERT EINSTEIN (1879-1955), två brev daterade 1938.
Albert einstein (1879 1955), två brev daterade 1938
Albert einstein (1879 1955), två brev daterade 1938
Albert einstein (1879 1955), två brev daterade 1938
Albert einstein (1879 1955), två brev daterade 1938
Albert einstein (1879 1955), två brev daterade 1938
Albert einstein (1879 1955), två brev daterade 1938
Albert einstein (1879 1955), två brev daterade 1938

Två maskinskrivna brev om bl. a. spiralnebulosor (spiralgalaxer), egenhändigt signerade ”A. Einstein” i bläck, daterade New York 1 juli 1938 (en sida, 17 rader + namnteckning) och 8 augusti 1938 (två sidor på ett blad, 28 rader + namnteckning). På tyska. Utgör svarsbrev till ”Herrn Erik Larsen” i New York.

Vikta tre gånger.

Följerätt: Nej
Utropspris: 

35 000 - 40 000 SEK

3 343 - 3 820 EUR

Klubbat pris: 
30 000 SEK
Proveniens

Carl-Gustav Danver (1908-1994), Fil. dr., astronom och
lärare vid Lunds universitet; disputerade för professor Knut Lundmark.

Litteratur

I Albert Einsteins arkiv i Hebrew University of Jerusalem finns ett
brev daterat 27 juni 1938 i vilket Larsen presenterar sig, samt andra
brev och beräkningar som han skickade till Einstein.

Övrigt

Tillsammans med kopior av två maskinskrivna brev på tyska och ett
förklarande dokument på engelska, som Larsen sände Einstein i
juni-augusti 1938. Dansken Erik Larsen, uppenbarligen en ung astronom,
kontaktade Einstein under ett besök i Amerika och tycks ha sökt råd för
sitt arbete om spiralnebulosor. Hans sista brev är skrivet i New York
men uppger även en adress i Köpenhamn. I sitt förklarande dokument
uppger Larsen att ”My intention is to determine the field of force of
the spiral nebulae and their evolution from a rotation ellipsoid to a
double-branched spiral.”

Einstein har svårt att se värdet i Larsens uppslag, och hans första
svarsbrev börjar ”Jag inser inte vad Ni vill uppnå med Er undersökning”
(Es ist mir nicht klar geworden, welches Ziel Sie durch Ihre
Untersuchung erreichen wollen). Einstein upprepar sina tvivel i sitt
andra, längre brev, där han dock vänligt och hjälpsamt diskuterar
frågeställningen och ger relevanta exempel.

Om auktionen
Köpinformation
Kontakta specialist
Björn Extergren
Stockholm
Björn Extergren
Chef Intag och försäljning. Specialist möbler, konsthantverk och asiatisk keramik
+46 (0)8 32 63 29