Kan inte nå servern
578
1400840

Axel Lindman

(Sverige, 1848-1930)
Utropspris
15 000 - 20 000 SEK
1 370 - 1 830 EUR
1 460 - 1 940 USD
Klubbat pris
34 000 SEK
Köpinformation
Axel Lindman
(Sverige, 1848-1930)

Södermalm och Skeppsbron i månsken

Signerad Axel Lindman. Pannå 16 x 23,5 cm.

Konstnär

Axel Lindman var en svensk bildkonstnär född i Gävle. Han studerade vid Konstakademien samt i Frankrike och Italien. Hans verk präglades av inflytandet från det franska friluftsmåleriet med motiv från landsbygden och framför allt från kusterna. Återkommen till Sverige utförde han en rad stockholmskildringar och gotländska landskap, men återvände gärna till länderna vid Medelhavet, särskilt Venedig. Han förblir trogen ungdomstidens franska ideal. Lindman deltog i Opponenternas och Konstnärsförbundets utställningar och blev 1897 ledamot av Konstakademien. Lindman målade främst landskap, både i vinter- och sommarskrud. Motiven hämtades från den franska landsbygden, Italien, Stockholm och Gotland.
Representerad på Nationalmuseum och Konstakademin i Stockholm samt på andra svenska museer.

Läs mer