Kan inte nå servern
629
1364442

Anders Zorn

(Sverige, 1860-1920)
Utropspris
40 000 - 60 000 SEK
3 660 - 5 480 EUR
3 880 - 5 830 USD
Klubbat pris
240 000 SEK
Köpinformation
För konditionsrapport kontakta specialist
Mark Sjöberg
Stockholm
Mark Sjöberg
Specialist konst, grafik
+46 (0) 707 88 84 72
Anders Zorn
(Sverige, 1860-1920)

Sovande gosse

Signerad Zorn. Utförd omkring 1878. Tusch och täckvitt 20 x 15 cm.

Proveniens

Doktor Torsten Westerlund, Alvesta.
Därefter i arv.

Utställningar

Liljevalchs konsthall, "Namnlösa porträtt" - utställning anordnad av Svenska Dagbladet och Liljevalchs konsthall 15 - 30 januari 1938, kat. nr 583 (tillhörande doktor Torsten Westerlund, Alvesta)

Övrig information

Utdrag från artikel i Svenska Dagbladet januari 1938:

”Vad sägs om att vid 62 års ålder återfinna sig själv som sött sovande tre års gosse i en utställningsmonter...? Den sensationen upp levde major Alf A. Amundson, Stora Frösunda, på fredagen, och naturligtvis skedde upplevelsen ute på Svenska Dagbladets porträttutställning i Liljevalchs konsthall, där allmänheten varenda dag bland mängderna av "namnlösa" porträtt hittar gamla förfäder och länge sen bortgångna eller ännu levande per sonliga vänner och bekanta. Majorens överraskande upptäckt gjordes vid en monter i skulpturhallen, och porträttet i fråga är en tuschteckning signerad Zorn insänd av dr T. Westerlund, Alvesta, och som sagt föreställande en sovande pilt i burriga sköna lockar.

Ja, lockarna ha visserligen gått sin kos vid det här laget, säger major Amundson och stryker sig leende över det silvrade glesa håret, när Svenska Dagbladet råkar honom på utställningen. Men pojken det är i alla fall jag det, och teckningen finns återgiven i Publicistklubbens "Julkvällen" andra årgången 1882. Antagligen har Zorn gjort den flera år tidigare, när jag var tre, fyra år gammal. Egentligen var det min dotter och måg, som upptäck te teckningen på utställningen. Saken är den, att jag var nästan 30 år, innan jag av min mormor fick höra talas om att Zorn en gång i min grönaste barn dom använt mig som modell. Vart konterfejet sedan tagit vägen visste, hon emellertid inte. Bara, att det skulle ha publicerats någon gång i en jultidning.

Jag började söka, och efter mycket letande hittade jag slutligen porträttet i ett exemplar av "Julkvällen" på K. B. Dess identitet fastställdes genast mina nära anhöriga och framgår f. ö. klart och tydligt av en liten miniatyr, som målades av mig, när jag var i tio-tolvårsåldern.
Ja, så lyckades jag till sist köpa det för mig dyrbara jultidningsnumret i ett, antikvariat,
och det har sedan dess varit i min ägo som det enda minnet av mitt uppträdande som Zornmodell. Det är den avbildningen, som jag flera gånger visat min dotter, och det var därför hon genast upptäckte originalet, när hon besökte Svenska Dagbladets utställning. Originalet har jag i åratal letat efter men förgäves ända till nu.
Hur det kom sig, slutar major Amundson, att Zorn tecknade mig, vet jag inte, men min mormor har berättat för mig, att det var hon, som följde med mig upp i ateljén, när konterfejet kom till. Sedan har väl Zorn på begäran lämnat ut teckningen som passande för ett jultidningsnummer. I "Julkvällen" före kommer den som illustration till ett poem "Juldröm" på första sidan av Emil von Qvanten.”

Konstnär

Anders Zorn föddes i Mora 1860. Redan vid unga år förstod man att han hade konstnärliga anlag, 1875 reste han därav till Stockholm och började som elev vid dåvarande Slöjdskolan (nu Tekniska högskolan) i Stockholm och inom kort började han på Konstakademin. Från början tänkte han bli skulptör, men inom kort tog akvarellmåleriet över, det medium som skulle bli hans ända fram till 1887. På elevutställningen 1880 fick Zorn sitt genombrott med akvarellen "I sorg". Följande år vinner Zorn också internationellt rykte som porträttmålare. Hans akvarellmåleri når snart sin absoluta höjdpunkt, hans mest kända verk från perioden är Vårt dagliga bröd från 1886. Kort därefter övergår Zorn till oljemåleri, vilket sker med omedelbar framgång. Huvudsakligen vilade hans rykte på hans porträttkonst och han kom att avporträttera många storheter, till och med presidenter, exempelvis avporträtterades Theodore Roosevelt i en etsning. Just hans etsningar kom i hög grad att bidra till hans framgång. I slutet av 1880-talet började Zorn att arbeta i den genre som alltmer skulle komma att bli hans kännetecken, nakenhet i det fria. Vattnets rörelser och ljusets reflexer på vattenytan hade länge intresserat honom och nu komplicerades motivet genom att placera en modell vid eller i vattnet, i syfte att skildra en syntes mellan natur och människa. 1896 flyttade makarna Zorn hem till Sverige och Zorngården i Mora, som medförde ett ökat intresse för hembygden, vilket kom att speglas i hans kommande måleri. Av konstnärens scener från Moratrakten, dess allmoge och urgamla traditioner var "Midsommardansen", idag vid Nationalmuseum, den målning som Zorn själv värderade högst.

Läs mer