Kan inte nå servern
658
1344185

Carl Axelsson Sparre

(Sverige, 1648-1716)
Utropspris
15 000 - 18 000 SEK
1 370 - 1 650 EUR
1 460 - 1 750 USD
Klubbat pris
14 000 SEK
Köpinformation
För konditionsrapport kontakta specialist
Johan Jinnerot
Stockholm
Johan Jinnerot
Specialist konst och äldre måleri
+46 (0)739 400 801
Carl Axelsson Sparre
(Sverige, 1648-1716)

Vidsträckt landskap med jägare

Signerad Carl Sparre och daterad A 1712 Moholm a tergo. Papper lagd på pannå 14 x 18,5 cm.

Proveniens

Carl Sixtenson Sparre (1863-1917) gift med
Hilda Denninghoff (1868-1948), Gunnebo slott, Västergötland.
Deras dotter Britta Sparre gift Vitzthum (1890-1963)

Övrig information

Carl Axelsson Sparre (1648-1716) föddes i Stockholm 1648 som son till friherre och överståthållare Axel Carlsson Sparre och grevinnan Margareta Oxenstierna af Korsholm och Wasa.
Han var i sitt första äktenskap gift med Beata Elisabet Falkenberg af Trystorp (1649-1689) och gifte, efter hennes död, om sig med friherrinnan Anna Ebba Horn af Marienborg (1662-1744).
Han blev kammarherre hos änkedrottning Hedvig Eleonora 1670.
Carl Sparre var en framstående och duktig amatörmålare och har efterlämnat ett antal målningar och teckningar. Bland hans arbeten märks en tuschteckning från Medevi brunn (1688) där han tecknat av Brunnsparken med det sirliga hovlivet och de spensliga lövträden. Samma eleganta manieristiska dekorativa stil återfinner man i en liten oljemålning där Torpa stenhus ses spegla sig i Åsundens vatten. Hans konst består av landskapsskildringar och utsikter. Sparre är representerad vid Gripsholm och Nationalmuseum i Stockholm men verk av hans hand är ovanliga.
Sparre föddes på och innehade under hela sin levnad Moholms gård i Västergötland och det är även där på godset vår målning är signerad och daterad (1712).

Litteratur: Gunnar Berefeldt "Svensk Lanskapskonst från renässans till romantik" (Sveriges allmänna konstförening, publikation LXXIV)"