Carl Larsson som grafiker

Välkommen till en temaauktion med en privat samling av grafiska blad signerade Carl Larsson. I denna auktion finner du ett flertal verk av Sveriges mest berömda och folkkära konstnär. Bladen beskrivs som "sällsynta" eller rent av "mycket sällsynta" i referenslitteraturen. De grafiska blad som är lite extra intressanta är mjukgrundsetstningarna "Sittande Modell" från år 1896, den mycket sällsynta "Två Systrar" där det tillkommer en personlig dedikation från Carl Larsson och porträttet av "Oscar Levertin" vilket anses existera i enbart 20 signerade exemplar.