Vapen och militaria

Samlande kan se ut på många sätt och ha många olika inriktning. Ett klassiskt område är föremål från forntiden och inget illustrerar den mer tydligt än stenyxan. Bukowskis har fått uppdraget att försälja ett livslångt samlande av yxor från neolitisk tid. Från den enklaste trindyxan till den högt skattade båtyxan, viktiga artefakter för Nordens historia och utveckling. Återigen kan vi erbjuda fina amerikanska slaglåsrevolvrar bl.a i form av en Colt Dragoon nr 1064066 En av de största revolvrar som användes under 1800-talet i Amerika. Auktionen innehåller också ett par flintlåspistoler med fantastiska stålskurna och förgyllda pipor och lås nr 1075823 samt andra tidiga flintlåspistoler från 1700-talets början.

    Visar alla 92 föremål som matchar din sökning.