Vapen och militaria

Samlande kan se ut på många sätt och ha många olika inriktning. Ett klassiskt område är föremål från forntiden och inget illustrerar den mer tydligt än stenyxan. Bukowskis har fått uppdraget att försälja ett livslångt samlande av yxor från neolitisk tid. Från den enklaste trindyxan till den högt skattade båtyxan, viktiga artefakter för Nordens historia och utveckling. Återigen kan vi erbjuda fina amerikanska slaglåsrevolvrar bl.a i form av en Colt Dragoon nr 1064066 En av de största revolvrar som användes under 1800-talet i Amerika. Auktionen innehåller också ett par flintlåspistoler med fantastiska stålskurna och förgyllda pipor och lås nr 1075823 samt andra tidiga flintlåspistoler från 1700-talets början.

 
TRINDYXOR, 6 st. i bergart, neolitikum.
Slutpris 
1 290 SEK
Utropspris 
1 500 SEK
YXA, tunnackig, av huggen flinta, neolitikum.
Slutpris 
550 SEK
Utropspris 
1 500 SEK
TRINDYXOR, 2 st, av grönsten, neolitikum.
Slutpris 
1 500 SEK
Utropspris 
1 500 SEK
TRINDYXOR, 5 st., neolitikum.
Slutpris 
1 212 SEK
Utropspris 
1 500 SEK
VÄRJA, fransk, 1800-talets andra hälft.
Slutpris 
3 000 SEK
Utropspris 
2 000 SEK
DOLK, av rödbrun flinta, sen neolitikum.
Slutpris 
1 700 SEK
Utropspris 
1 500 SEK
SKAFTHÅLSYXOR, 4 st., av bergart, sen neolitikum.
Slutpris 
1 300 SEK
Utropspris 
2 000 SEK
SKAFTHÅLSYXOR, 6 st, mindre, neolitikum.
Slutpris 
3 400 SEK
Utropspris 
2 000 SEK
SPJUTSPETS, brons, troligen Loristan, omkring 1000 f.Kr.
Slutpris 
3 000 SEK
Utropspris 
4 000 SEK
HUGGVÄRJA, svensk, m/1832 för flottan.
Slutpris 
3 000 SEK
Utropspris 
4 000 SEK
YXOR, 2 st, bredeggade av huggen och slipad flinta.
Slutpris 
1 002 SEK
Utropspris 
1 500 SEK
AVSATSYXA, brons, 1500-500 f.Kr.
Slutpris 
5 848 SEK
Utropspris 
5 000 SEK
YXA, tunnackig av grå huggen flinta.
Slutpris 
400 SEK
Utropspris 
1 500 SEK
STRIDSYXA/BÅTYXA, av bergart, sen neolitikum.
Slutpris 
7 703 SEK
Utropspris 
5 000 SEK
YXOR, 4 st, flinta, slipade, neolitikum.
Slutpris 
1 550 SEK
Utropspris 
1 500 SEK
SKAFTHÅLSYXA, av polerad grönsten, senneolitikum.
Slutpris 
2 400 SEK
Utropspris 
1 500 SEK
SKAFTHÅLSYXOR, 5 st, neolitikum.
Slutpris 
1 200 SEK
Utropspris 
2 000 SEK
HOLKYXA, av brons, 1500-500 f.Kr.
Slutpris 
1 600 SEK
Utropspris 
3 000 SEK
SKAFTHÅLSYXA och 2 TRINDYXOR, grönsten, neolitikum.
Slutpris 
700 SEK
Utropspris 
1 500 SEK
YXOR, 2 st, tjocknackiga av huggen flinta, sen neolitikum.
Slutpris 
1 090 SEK
Utropspris 
1 500 SEK
YXOR, 5 st., flinta och grönsten.
Slutpris 
1 610 SEK
Utropspris 
1 500 SEK
VÄRJA, Frankrike, 1800-tal.
Slutpris 
1 107 SEK
Utropspris 
2 000 SEK
SKAFTHÅLSYXOR, 2 st, i grönsten, sen neoliticum.
Slutpris 
884 SEK
Utropspris 
1 500 SEK
KÄRNYXOR, 4 st, flinta, tidig neolitikum.
Slutpris 
716 SEK
Utropspris 
1 500 SEK
FLINTLÅSPISTOL, 1700-tal,
Slutpris 
2 700 SEK
Utropspris 
3 000 SEK
STRIDSYXA/BÅTYXA, i svart bergart, sen neolitikum.
Slutpris 
8 303 SEK
Utropspris 
8 000 SEK
YXOR, 6 st, av huggen och slipad flinta, neolitikum.
Slutpris 
3 000 SEK
Utropspris 
1 500 SEK
YXOR, 2 st, tjocknackiga, av huggen flinta, neolitikum.
Slutpris 
700 SEK
Utropspris 
2 000 SEK
PILSPETSAR, 7 st, av vit flinta.
Slutpris 
850 SEK
Utropspris 
2 000 SEK
SABEL, svensk, m/1867 för kavallerimanskap.
Slutpris 
4 701 SEK
Utropspris 
1 500 SEK
AVSATSYXA, brons, 1500-500 f.Kr.
Slutpris 
5 300 SEK
Utropspris 
4 000 SEK
YXOR, 7 st., mindre, av flinta.
Slutpris 
300 SEK
Utropspris 
1 500 SEK
SLAGLÅSPISTOLER, 1 par, 1800-talets mitt.
Slutpris 
23 000 SEK
Utropspris 
12 000 SEK
STRIDSYXA/ BÅTYXA, av grönsten, sen neolitikum.
Slutpris 
9 300 SEK
Utropspris 
5 000 SEK
TRINDYXOR 4 st, neolitikum.
Slutpris 
704 SEK
Utropspris 
1 500 SEK
SKAFTHÅLSYXOR, 5 st., sen neoliticum.
Slutpris 
2 311 SEK
Utropspris 
1 500 SEK
YXA, av slipad grönsten, neolitikum.
Slutpris 
750 SEK
Utropspris 
1 500 SEK
SLAGLÅSGEVÄR, svenskt, m/1855.
Slutpris 
2 600 SEK
Utropspris 
3 000 SEK
WAKISASHI, Japan, mumei, Edo.
Slutpris 
6 000 SEK
Utropspris 
5 000 SEK
STRIDSYXA/BÅTYXA, i slipad grönsten, sen neoliticum.
Slutpris 
11 980 SEK
Utropspris 
5 000 SEK
YXOR, 5 st., slipad flinta, neolitikum.
Slutpris 
1 655 SEK
Utropspris 
1 500 SEK
SABEL, svensk, m/1893 för kavallerimanskap.
Slutpris 
2 700 SEK
Utropspris 
2 000 SEK
SPJUTSPETS, av grå opak flinta.
Slutpris 
1 700 SEK
Utropspris 
2 000 SEK
WAKIZASHI, Japan.
Slutpris 
4 200 SEK
Utropspris 
3 000 SEK
STRIDSYXA/BÅTYXA, i slipad grå bergart, sen neolitikum.
Slutpris 
2 401 SEK
Utropspris 
4 000 SEK
SLAGLÅSGEVÄR, svenskt, m/1815-49.
Slutpris 
4 200 SEK
Utropspris 
3 000 SEK
SPETSAR, 4 st, av rödbrun flinta, neolitikum.
Slutpris 
1 600 SEK
Utropspris 
2 000 SEK
WAKISASHI, Japan, Edo.
Slutpris 
6 600 SEK
Utropspris 
5 000 SEK
YXOR, 6 st., i grönsten, neolitikum.
Slutpris 
1 100 SEK
Utropspris 
1 500 SEK
SABEL, svensk, m/1899 för infanteriofficer.
Slutpris 
2 000 SEK
Utropspris 
2 000 SEK
VÄRJA, Frankrike, 1800-talets slut.
Slutpris 
1 350 SEK
Utropspris 
1 500 SEK
UNIFORM, brittisk, "Army No 2 dress".
Slutpris 
850 SEK
Utropspris 
2 500 SEK
SKAFTHÅLSYXA, av polerad grönsten.
Slutpris 
2 476 SEK
Utropspris 
2 000 SEK
SABEL, svensk, m/1899 för infanteriofficer.
Slutpris 
3 000 SEK
Utropspris 
3 000 SEK
SLAGLÅSGEVÄR, svenskt, m/1815-49.
Slutpris 
4 200 SEK
Utropspris 
3 000 SEK
SLAGLÅSPISTOL, belgisk, 1800-talets mitt.
Slutpris 
6 800 SEK
Utropspris 
8 000 SEK
SPJUTSPETS, brons, sannolikt Loristan, omkring 1000 f.Kr.
Slutpris 
4 000 SEK
Utropspris 
6 000 SEK
KANTYXA, av brons, ca 1000 f.Kr.
Slutpris 
3 328 SEK
Utropspris 
2 500 SEK
SLAGLÅSREVOLVER, Colt 1862 Pocket Navy,
Slutpris 
10 600 SEK
Utropspris 
10 000 SEK
SKÄROR, 2 st, SPETS, flinta.
Slutpris 
2 609 SEK
Utropspris 
2 000 SEK
YXOR, 4 st, grön- och svart bergart neolitikum.
Slutpris 
1 126 SEK
Utropspris 
1 500 SEK
SLAGLÅSGEVÄR, svenskt, m/1845 med bajonett.
Slutpris 
4 900 SEK
Utropspris 
4 000 SEK
KOLETT, m/1872 för artilleriet.
Återrop
Utropspris 
2 500 SEK
YXA, tunnackig, av huggen flinta, mellanneolitikum.
Slutpris 
1 600 SEK
Utropspris 
2 500 SEK
SLAGLÅSGEVÄR, svenskt, m/1845-54.
Slutpris 
6 200 SEK
Utropspris 
4 000 SEK