Glass by Tiina Nordström

Bukowskis har glädjen att presentera en fin samling konstglas av Tiina Nordström. Nordström är en finländsk formgivare som är känd för sina skickligt utförda glasobjekt. Hon har arbetat som glasformgivare i närmare tjugo år, varav längst på Iittala. Genom Iittala deltog hon även i inredningsprojektet för Talludden, den finländska presidentens tjänstebostad.

Vid sidan av tillverkningen av bruksglas har det varit roligt att experimentera och skapa unika glasobjekt. Speciellt givande är det att skapa konstglas utan former, då det verkligen framhäver glasets förtrollande egenskaper. Samlingen som nu säljs på Bukowskis presenterar just dessa fritt blåsta glasföremål och jag hoppas att de ger köparna lika mycket glädje som deras skapande har gett mig, säger Tiina Nordström.