Gunnar Ånger

Gunnar Ånger (1952-2019) var utbildad guldsmed och började sin karriär på KG Markströms i Uppsala för att senare starta Galleri Arton Karat i Söderhamn och Ångers Guldsmedja i Stockholm. Hans konst kännetecknas av geometriska kompositioner i klara färger i konstruktivistisk anda. Gunnar Ånger var representerad på bland annat Karolinska institutet i Solna och Statens Konstråd, Stockholm och han ställde ett flertal gånger ut på Galleri Konstruktiv Tendens i Stockholm.

 
15 föremål