Teckningar ur Sparre - De la Gardieska samlingen

En av de förnämsta privata konstsamlingar som funnits i vårt land är den som greve Gustaf Adolf Sparre samlade under 1700-talet och tog med sig hem till Sverige.

Greve Sparre (1746–1794) var son till hovmarskalken och direktören för det svenska ostindiska kompaniet greve Rutger Axel Sparre och Sara Christina Sahlgren. Som tonåring studerade han vid Lunds och Uppsala universitet men gav sig år 1768 ut på sin bildningsresa, s.k. Grand Tour, runt i Europa och besökte då bland annat Frankrike, Storbritannien, Nederländerna och Belgien. Vid hemkomsten till Sverige 1771 hade han med sig en gedigen konstsamling som bland annat innehöll konstverk av storheter som Rembrandt, Rubens, David Teniers d.y., Jacob Jordaens med flera. Med sig hade han även fantastiska handteckningar, grafik och böcker. Samlingen förvarades först i Sparres hem i Sahlgrenska huset i Göteborg där den omnämns i Jonas Carl Linnerhielms dagboksanteckningar från Göteborg på hösten 1787. Läs mer

 
22 föremål
Yttersta domen.
 
Utropspris 
6 000 SEK