Kan inte nå servern

Iris och Matti Mäkis surrealistiska samling

Iris och Mattis konstsamlande är en rörande historia. Båda två kom till Sverige ungefär samtidigt för cirka 50 år sedan. Båda arbetade på Volvo personvagnar när tycke uppstod med giftermål kort därefter. Som nykomna till Sverige ifrån Finland och unga så hamnade de långt ner i arbetarhierarkin.
De var båda roade av konst och varje månad stoppade de undan lite pengar och satte in det på konstkontot. Så köptes någon tavla eller grafiskt blad. Kanske blev det lite dyrare än vad de stoppat undan och då blev det att skära ner på nästa månads utgifter. Månadslönen blev avsevärt bättre under åren och konstköpen kunde bli fler och konstverken blev kvalitetsmässigt bättre.
Iris och Matti blev alltmer entusiastiska i sitt konstintresse och företog sig resor över hela Europa för att titta på konst och förkovra sig.
Mest var det surrealismen som grep dem och i sin strävan att förstå tankarna kring surrealismen läste Iris och Matti det mesta som fanns att läsa om de stora inom denna -ism. Och inom litteraturen plöjde de sig bland annat igenom hela Frans Kafkas produktion. Konstintresset delades av dem båda och deras inköp gjordes alltid gemensamt och i överenstämmelse.
Med sin envishet och sitt stora konstintresse och inte minst med stor kunskap har de trots en inte alltför tjock plånbok skaffat sig en samling som är långt över det vanliga. Den har kvalitet. Den har hjärta och innehåller både kunskap och spänning.
En del av Intäkten av försäljning kommer till del doneras till Göteborgs Konstmuseum och dess Vänförening.
 
43 föremål