Kan inte nå servern

P O Ström

I de omdanande vindar som under 1960-talets slut blåste genom glasriket står P O Ströms glaspjäser som färgglada fyrar vittnande om en ny riktning: popglas på svenska.

1966 gick Per Olof Ström ut Konstfack med fina betyg. Strax därpå erhöll han ett stipendium om 10 000 kr som han använde för ytterligare Konstfacksstudier. En av skolans lärare tipsade Alsterfors glasbruk om den unge talangen. Ström införlivade där snabbt nya idéer – bland annat började han laborera med opalinglas som tidigare använts till belysningsarmatur – i vaser och skålar. Resultatet blev en färgstark kollektion som snabbt vann publikens gunst. Men lika viktig som färgen var formen. Enkla geometriska former med ett omedelbart uttryck stod i kontrast med mycket de samtida betydligt grövre pjäser som intog en betydande ställning på den skandinaviska marknaden.

Ström avvisade vidare statusglaset. Dyra vinglas som ingen vågade diska fasade han över. Istället strävade han efter funktionella glas som satte färg på tillvaron. Hans alster uppvisade släktskap med lika delar italiensk glasframställning och inhemsk tradition. Framgångarna med P O Ströms glaskonst ledde till att Alsterfors snart led brist på yrkesutbildad arbetskraft.

Bukowskis kan här presentera en omfattande samling som väl representerar det svenska popglaset.

 
23 föremål