Kan inte nå servern

Klassiska böcker

Bukowskis har åter nöjet att bjuda in till en temaauktion med klassiska äldre böcker. Kronologiskt börjar den på 1400-talet med en inkunabel tryckt i Rom 1487. Inte mycket yngre är en underbar liten handmålad tysk bönbok på pergament, daterad 1523 och med 6 helsides målningar. Från 1500-talet kan vi även erbjuda en läcker volym med 33 kartor i träsnitt (Pomponius Mela & Gaius Julius Solinus, De orbis situ, Basel 1576), samt flera exemplar och upplagor av Johannes och Olaus Magnus’ historieverk, båda med sina vackra skandinavienkartor i gott skick.
Första upplagan av Johannes Magnus (1554) föreligger bl. a. i den sällsynta variantupplagan, och i ett ovanligt fint exemplar dessutom. Även den första svenska upplagan finns med på auktionen (Swea och Götha crönika, 1620), bunden i ett rikt blindpräglat samtida band med en notering om att boken erhållits den 4 september 1620 från utgivaren Eric Schroderus.
Från 1700- & 1800-talen finns några poster fin svensk vitterhet, däribland Helena Maria Linnerhielms Vitterhetsförsök (1795), originalupplagan av Tegnérs Frithiofs saga (1825) och Johan Jacob Fabricius sällsynta Amaranter (1744).
Särskilt glada är vi att avslutningsvis få sälja en avdelning böcker från justitiekanslern Nils Samuel von Kochs (1801-1881) arbetsbibliotek på Augerums gård i Blekinge. Nils Samuel von Koch var en framsynt och liberal politiker som ägnade särskild uppmärksamhet åt undervisningsfrågor och humanitära spörsmål. I riksdagarna uttalade han sig bl. a. för avskaffande av dödsstraffet och för gifta kvinnors rätt att råda över sin egen arbetsförtjänst, och han var även en varm anhängare av frihandelsidén. Nils Samuels engelska hustru Frances Eliza Lewin (1804-1888) var själv tidigt intresserad av politik, och bland vännerna till familjen fanns både Fredrika Bremer och Erik Gustav Geijer.
Böckerna från Augerum vittnar om von Kochs stora beläsenhet när det gäller aktuell politisk och ekonomisk litteratur, och bland böckerna på auktionen finns titlar av bl. a. David Ricardo, Simonde de Sismondi, Adam Ferguson, Jeremy Bentham, John Stuart Mill och Thomas Robert Malthus. Som allmän kunskapsgruva hade familjen von Koch ett exemplar av Diderot & d’Alemberts Franska Encyklopedi (tredje upplagan, 1778-81), med över 400 graverade planscher.