47
325666
Sture Lundberg
(1900-1930)
Sture lundberg, abstrakt komposition.
Sture lundberg, abstrakt komposition.

Abstrakt komposition

Signerad SLG och daterad -29. Duk 76 x 56 cm. Originalram.

Följerätt: Nej
Utropspris: 

150 000 - 175 000 SEK

17 523 - 20 444 EUR

Klubbat pris: 
135 000 SEK
Proveniens

Tidigare i Docent Erik Lundberg och Med. lic. Stina Thyselius-Lundbergs samling, Drottningholm.

Utställningar

Svensk-Franska Konstgalleriet, Stockholm, "Minnesutställning - Sture Lundberg 1900-1930", 18 februrari - 12 mars 1950, kat nr 27.
Galleri Observatorium, Stockholm, 1963, kat nr 118.
Galleri Modern, Stockholm.
Nationalmuseum, Stockholm.

Litteratur

"Konst i svenska hem", vol. II, band 11, upptagen samt avbildad sid 610 under samling 1056: "Docent Erik Lundberg och Med. lic. Stina Thyselius-Lundberg, Drottningholm".
Östran, 3 juni 2010, avbildad i färg.

Övrigt

Sture Lundberg föddes år 1900 i Helsingborg och studerade 1918 vid Caleb Althins målarskola i Stockholm och därefter i Köpenhamn och München. 1920 bosatte han sig i Florens där han var verksam till nyåret 1926 då han angreps av tuberkulos. Efter sanatorievård i Stockholm och Norge bosatte han sig i Göteborg där han deltog i en samlingsutställning, som kom att bli hans enda publika framträdande. Han återvände till Italien 1928 där han tillbringade återstoden av tiden före sin tragiska död 1930. Hans namn och konstnärskap var då föga känt av den stora publiken, men i konstnärskretsar var han uppskattad och ansågs synnerligen lovande. Sture Lundberg var mångsidig som konstnär och tog tidigt intryck av Fernand Légers särpräglade kubism med maskinestetik i formspråket. Det går två parallella linjer i Lundbergs konst, den ena anknyter till "den nya sakligheten", den andra är påverkad av 1920-talets formexperimentella konst med många beröringspunkter till Kurt Schwitters collage.
Det kom att dröja ända till 1950 innan hans namn drogs fram ur glömskan av Svensk-Franska Konstgalleriet i Stockholm som anordnade en minnesutställning som blev mycket omtalad och han fick ett senkommet erkännande. Eftersom hans konstnärliga produktion är mycket liten är hans verk riktiga rariteter när de erbjuds på auktionsmarknaden. Den aktuella målningen är utförd 1929 och anses vara hans sista verk. Verket är signerat av Sture Lundberg, vilket tillhör ovanligheterna med hans målningar. "Abstrakt komposition" är en vibrerande kubistisk avslutning på ett starkt konstnärskap som blev alltför kort.

Köpinformation