62
325451
Agnes Cleve
(1876-1951)
Agnes cleve, stadsbild new york.
Agnes cleve, stadsbild new york.

Stadsbild New York

Signerad A. Cleve. Utförd 1916. Duk 45,5 x 60,5 cm.

Följerätt: Ja
Utropspris: 

300 000 - 350 000 SEK

35 047 - 40 888 EUR

Klubbat pris: 
230 000 SEK
Utställningar

Per Ekström Museet, Mörbylånga, "Nordiskt Avantgarde", 4 augusti - 1 september 1996.

Övrigt

Katalognumret är utfört i samband med makarna Jon-And och Cleves betydelsefulla vistelse i New York. Under maj och juni 1916 verkade de båda i den moderna storstadsmetropolen med dess myllrande folkliv samt imponerande topografi.

New Yorks s.k. "skyline" där skyskraporna tornade upp sig mot himlen skulle återkomma i den konstnärliga produktionen på samma sätt som stadens gröna oas: Central Park. Vissa motiv togs däremot i stadens ytterkanter där bebyggelsen var av ett mer modest slag.

Teddy Brunius har tillsammans med ett flertal andra konsthistoriker konstaterat hur Cleves måleri bär spår av influenser från ex. vis Robert Delaunay, vars arbeten hon torde ha kommit i kontakt med under åren i Paris. Det finns även skäl att anta att Cleve var bekant med samt möjligtvis inspirerad av den s.k. "Vorticismen" vilken utvecklades i Storbritannien. "Vorticismen" företräddes främst av konstnären Wyndham Lewis och rörelsen var aktiv åren runt första världskriget för att nå sin höjdpunkt omkring 1915.

Den radikala konstriktningen hyllade kraftutvecklingen och energin i det moderna maskinsamhället och strävade efter att uppnå en koncentration av den syntetiska kubismen samt den italienska futurismen.

En betydande del av detta modernistiska tankegods fanns även på andra sidan Atlanten. I New York öppnades den första utställningen av konst under begreppet "Synkromism" på Carroll Galleries den 2 mars 1914. Rörelsen kunde räkna sina anor tillbaka till 1912 då gruppen grundades av Stanton MacDonald-Wright och Morgan Russell. Deras abstrakta "synkromier" utgjorde några av de första abstrakta målningarna i amerikansk konsthistoria. "Synkromismen" kom också att bli det första utslaget av amerikansk avant-garde konst som erhöll internationell uppmärksamhet.

Det ligger naturligtvis nära till hands att se Cleves produktion från tiden i USA i sken av detta. Mycket talar nämligen för att den perceptiva konstnärinnan kom i kontakt med denna rörelse på plats i New York.

Köpinformation