Kan inte nå servern

Sven X:et Erixson (1899-1970)

Sven Erixson, idag mera känd som X:et, föddes 1899 i Stockholm. Han utbildade sig till dekorationsmålare och teckningslärare vid Tekniska skolan i Stockholm och därefter studerade han vid Högre Konstindustriella skolan och gjorde studieresor till Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Nordafrika. Som betydande konstnär inom modernt svenskt måleri låter han sig inte inordnas under etikett och stilbegrepp. Hans stora produktion präglas av en spontan och temperamentsfull stil i lysande färgmönster. Erixsons måleri pendlar mellan häftig, närmast brutal uttrycksvilja och vek lyrism. Han är en grundarna av gruppen Färg och Form, vars primitivistiska falang han tillhörde. Med sprudlande berättarglädje återgav han sina upplevelser. Han hade en obetvinglig lust att dela med sig av allt han såg. Han inspirerades liksom Bror Hjorth både av folkkonst och medeltida muralmåleri men tog även intryck av tysk expressionism. Varmast talar han dock om Chaim Soutines konst.I mängder av målningar återgav han sin livsglädje, ytorna fylldes med snabbt fångade figurer. Under trettiotalet fylldes hans bildvärld av familjen och torpidyllen, ytorna blev större och helare. Under kriget målade han på smörpapper, inte bara av praktiska skäl, utan för att uppnå den glansiga ytan som oljan ger. Berättandet avtog på 50-talet när han tog intryck av spontanism, som under de följande åren för honom övergick till ett abstrakt spontant måleri.

På Bukowskis Online just nu
Se alla >>
Urval av tidigare sålt på Bukowskis Live auktioner
441. Sven X:et Erixson, "Amerikanarens hus".
Klubbat pris 
55 000 SEK
Utropspris
60 000 - 80 000 SEK
442. Sven X:et Erixson, Den röda cykeln.
Klubbat pris 
65 000 SEK
Utropspris
25 000 - 30 000 SEK
520. Sven X:et Erixson, Sommarlandskap.
Klubbat pris 
75 000 SEK
Utropspris
35 000 - 40 000 SEK
301C. Sven X:et Erixson, Lappland, solnedgång.
Klubbat pris 
80 000 SEK
Utropspris
30 000 - 40 000 SEK
365. Sven X:et Erixson, "Italienska präster, Florens 1924".
Klubbat pris 
70 000 SEK
Utropspris
30 000 - 40 000 SEK
556. Sven X:et Erixson, Skidåkare.
Klubbat pris 
36 000 SEK
Utropspris
30 000 - 35 000 SEK
518. Sven X:et Erixson, "Det är morgon, det är Eden".
Klubbat pris 
140 000 SEK
Utropspris
40 000 - 50 000 SEK
Urval av tidigare sålt på Bukowskis Online only auktioner
Se alla >>