Allmoge – kulturhistoria och symbolvärde

Inom kulturhistoria är allmoge en beteckning på den rustika stil som var förekommande i det svenska bondesamhället som växte fram på slutet av 1600-talet. Stilen förankrades när kurbitsmålningarna spred sig över Dalarna och Hälsingland till kringliggande landskap. Det svenska folket var dessutom duktiga på slöjd vilket resulterade i att föremål... Läs mer

Föremål i fokus
 
SKÅP, allmoge, Jämtland, 1800-tal.
Aktuellt bud 
4 000 SEK
Utropspris 
10 000 SEK
BORD, allmoge, 1800-tal.
Aktuellt bud 
6 200 SEK
Utropspris 
4 000 SEK
SKÅP, allmoge, 1800-talets början.
Aktuellt bud 
2 800 SEK
Utropspris 
4 000 SEK
BOCKBORD, 1800-tal.
Aktuellt bud 
400 SEK
Utropspris 
5 000 SEK
HÖRNSKÅP, allmoge, 1800-tal.
Aktuellt bud 
1 000 SEK
Utropspris 
2 500 SEK
KISTA, allmoge, Skåne, 1800-tal.
Aktuellt bud 
300 SEK
Utropspris 
3 000 SEK
SVEPASK, daterad 1853.
Aktuellt bud 
1 000 SEK
Utropspris 
2 500 SEK
SKRIVSCHATULL, 1700-talets andra hälft.
Aktuellt bud 
1 700 SEK
Utropspris 
3 000 SEK
KISTA, allmoge, 1700-tal.
Aktuellt bud 
165 EUR
Utropspris 
250 EUR
BOCKBORD, allmoge, 1900-talets början.
Aktuellt bud 
1 000 SEK
Utropspris 
3 000 SEK
OSTFORM, allmoge, 1800-tal.
Aktuellt bud 
1 800 SEK
Utropspris 
2 500 SEK