Asiatisk keramik och konsthantverk

I denna kategori erbjuds spännande objekt inom avdelningen Asiatisk keramik och konsthantverk från Kina, Japan, Indien och Sydostasien. Några exempel är kompaniporslin, kejserligt porslin, orientaliska möbler, textilier, lackföremål, emaljarbeten, smycken, buddhor, jadeföremål, rullmålningar, akvareller och tidiga lergodsföremål. Redan på 1600-talet väcktes européernas intresse för Asien, framförallt för Kina och Japan, i samband med de ostindiska handelskompaniernas framväxt. 1731 fick Sverige ett eget ostindiskt kompani och två år senare gick den första resan till Kina. Handeln med länderna i öst under 1600- och 1700-talen speglar de överflöd av vackra asiatiska objekt som nått Skandinavien.