Jubileumsauktioner på Bukowskis - Jean Tinguely

Bukowskis presents "Eléments blanc et bleu sur fond noir" by Jean Tinguely on the autumn anniversary-auction Contemporary Art & Design.

Tinguely är den mobila skulpturens främste företrädare. Hans maskiner -métamatics - som är gjorda av skrotdelar, rör sig irrationellt, gnisslande och hackigt med plötsliga avbrott. Med sitt ständigt skiftande rörelsemönster utgör de en drift med den perfekta maskinkulturen.

Schweizaren Jean Tinguely (1925-1991) flyttade till Paris 1952 och redan 1954 ställde han ut på Galerie Arnaud, som var ett av de två ”avant-garde” gallerierna i staden. Intresset var mycket stort för rörlig konst vid denna tid och det var första gången efter kriget som man visade ett radikalt nytt material, utanför det traditionella måleriet. Tinguely ställde ut rörliga tavlor som han kallade “automater”, de var svartmålade lådor i vilka vita geometriska former var monterade. I lådan fanns en gömd mekanism med en liten elektrisk motor som driver ett trähjul via en gummirem. Auktiones "Eléments blanc et bleu sur fond noir" från 1955 är en vidareutveckling från denna första “automat”. Det finns varken en början eller ett slut, det är en evighetsmaskin, där formerna i vitt och blått, kanske imorgon, eller om hundra år, hittar tillbaka till sina ursprungslägen.

1955, samma år som auktionens verk är producerat, var ett händelserikt år för Tinguely. Han deltog i en grupputställning tillsammans med ytterligare tre unga konstnärer; Agam, Bury och Soto, på det numera mycket välrenommerade Galerie Denise René. Tinguely bytte även till en ny rymlig ateljé, i samma hus som Barncusi verkade. Under våren och sommaren samma år utvecklades Tinguelys konstnärskap snabbt. Hans mekaniska reliefskulpturer blev än mer komplicerade och i september kom konstnären till Stockholm. Månaden därpå, den 8 oktober, öppnades hans utställning på Galerie Samlaren där 12 reliefer och skulpturer visades, alla tillkomna i Stockholm. Det blev stor uppståndelse när Tinguelys verk visades, en dam hotade t.om att tillkalla polis.

Moderna Museets skapare Pontus Hultén skriver om Tinguelys reliefskulpturer i “Jean Tinguely, Méta”: “Tinguely hade, och med all rätt, en känsla av att med sina nya reliefer och skulpturer ha öppnat ett nytt kapitel i den aktuella konstens historia. Vad som speciellt tilltalade honom, var det faktum, att hans maskiner var ett slags demonstration av relativitetens princip, en tillämpad relativism. De demonstrerar den ständiga förvandling som allt är underkastat såvida det inte är nedfruset till -273°.”

Jean Tinguely och Pontus Hultén blev goda vänner i 1950-talets Paris, och idag kan vi beskåda Tinguelys och Niki de Saint Phalles permanenta skulpturgrupp “Paradiset” från 1966 utanför entrén till Moderna Museet på Skeppsholmen i Stockholm.
När är det visning och auktion?

Contemporary Art & Design
Visning: 5 – 9 november, Berzelii Park, Stockholm
Auktion: 10 november, Arsenalsgatan 2, Stockholm


Vid frågor eller för konditionsrapporter kontakta våra specialister


Louise Wrede
Stockholm
Louise Wrede
Specialist samtida konst
+46 (0)739 40 08 19
Lena Rydén
Stockholm
Lena Rydén
Chef konst, specialist modern konst
+46 (0)707 78 35 71
Karin Aringer
Stockholm
Karin Aringer
Specialist fotografi och samtida konst
+46 (0)702 63 70 57
Marcus Kinge
Stockholm
Marcus Kinge
Specialist Grafik
+46 (0)739 40 08 27
Andreas Rydén
Stockholm
Andreas Rydén
Chefsspecialist konst, Vice VD
+46 (0)728 58 71 39
Björn Extergren
Stockholm
Björn Extergren
Chef Intag & försäljning Fine Art. Specialist antika möbler, konsthantverk & asiatisk keramik
+46 (0)706 40 28 61