Upphovsrätt

Innehållet på den här webbplatsen, inklusive fotografierna av föremålen är upphovsrättsskyddat och tillhör Bukowskis Auktioner AB eller Bukowskis Oy AB.

Informationen på den här webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, text och bilder, får inte, utom för rent privata syften, kopieras, reproduceras, förändras, överföras eller lagras i någon form överhuvudtaget utan tillåtelse av Bukowskis.

Om Bukowskis lämnat medgivande till användning av en bild för kommersiell publicering ska i anslutning till en sådan publicering alltid anges texten ”Foto: Bukowskis” eller motsvarande.

Bukowskis användning av avbildade konstverk
Bukowskis har avtal med Bildupphovsrätt som representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Bildupphovsrätt tillgodoser att du som är kulturskapare kan få betalt när dina verk används. Bukowskis har därigenom tillstånd att använda bilder utan att ansöka om tillstånd och betala för varje enskild bildåtergivning.

Presskontakt

  • Sara Bourke
    Stockholm
    Sara Bourke
    PR & Brand Director (Tjänstledig) Kontakta PR-ansvarig Helena Walfridsson: